ccontoh proposal OSIS

                  PROPOSAL
KEGIATAN PEMILIHAN KETUA OSIS
PERIODE 2011/2012
imgres.jpg
 

SMK NUURUL BAYAN
Jln. Raya Kalapanunggal Km. 18 Telp/fax ( 0266 )62082 email : smk_nbku@yahoo.co.idText Box: PROPOSAL
KEGIATAN PEMILIHAN KETUA OSIS
PERIODE 2011/2012

A. PENDAHULUAN

Pemimpin merupakan seseorang yang penting bagi suatu perkumpulan dan juga orang yang bertanggung jawab kepadakedudukannya. Kami selaku Pengurus MPK mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS yang mengarah demi kelancaran dan kemajuan Sekolah  SMK Nurul Bayan.
Dengandemikian kami mohon dukungan dan dorongan dari semua pihak terutama yang adadi lingkungan sekolah ,  yang mana kegiatan ini diselenggar akan demi kemajuan dan kebesaran nama Sekolah SMK Nuurul Bayan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan diadakanya Kegiatan Pemilihan Ketua OSIS dan Pengurus OSIS Masa Bhakti 2011 / 2012 yaitu untuk melanjutkan tugas / kepengurusan OSIS masa bhakti 2010 / 2011dan untuk membantu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah dan untuk menyalurkan bakat siswa/I SMK Nuurul Bayan melalui kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh pengurus OSIS masa bhakti 2011 / 2012.

C. DASAR PEMIKIRAN

Ø  Kami selaku MPK berkewajiban melaksanakan pemilihanini
Ø  Mengarah pada kemajuan SMK Nuurul Bayan
Ø  Program OSIS SMK Nuurul Bayan

D. TUJUAN KEGIATAN
Ø  Memberikan motivasi kepada siswa/i SMK Nuurul Bayan untuk mempunyai rasa kepemimpinan
Ø  Untuk memilih pemimpin yang sesuai Dengan kriteria
Ø  Pentingnya seorang pemimpin bagi organisasi
Ø  Memberikan Gambaran kepada seluruh siswa tentang tata cara Pemilihan
Ø  Menampung seluruh aspirasi warga sekolah dalam menentukan Pemimpin ( adanyaketerbukaan )

E. BENTUK KEGIATAN
Ø  Kampanye kandidat
Ø  Debat calon Ketua OSIS
Ø  Pemilihan umum Ketua OSIS 2011-201

F. NAMA KEGIATAN

“ Kegiatan Pemiliha Umum Ketua OSIS baru tahun 2011-2012 di SMK Nuurul Bayan”

G. TEMA, WAKTU DAN TEMPAT

v  Melalui kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMK Nuurul Bayan ini kita jadikan OSIS SMK Nuurul Bayan menjadi Organisasi yang Demokratis yang sesuai dengan Pancasiladan UUD 1945
v  Waktu dan tempat
Pemilihan ketua OSIS
Hari       : Sabtu
Tanggal    : 14 Januari 2012
Waktu      : Pukul 08.00 s/d selesai
Tempat     : Gedung SMK NUURUL BAYAN

H. PESERTA

1. Calon ketua dan Wakil Ketua OSIS
       1. Kelas 1              :   4     Siswa
       2. Kelas 2              :   4     Siswa
2.Seluruh siswa siswi SMK NUURUL BAYAN:712Siswa
  Jumlah                  : 720 Pemilih
I. SUSUNAN ACARA

KAMPANYE CALON KETUA OSIS DANPEMILIHAN KETUA OSIS

1. Pembukaan
§  Pembacaan ayat suci al – quran
2. Sambutan sambutan
Ø  Dari ketua OSIS lama
Ø  Dari ketua MPK
Ø  Dari Pembina OSIS
Ø  Dari kepala Sekolah SMK Nuurul Bayan
3. Sekapur sirih dari para calon ketua OSIS
4. Debating
5. Tanya jawab bagipara calon ketua OSIS
6. Pemilihan ketua OSIS
7. Sambutan dari ketua OSIS terpilih

J. SUSUNAN KEPANITIAAN PEMILIHAN KETUA OSIS
Susunan Kepanitiaan yaitu dari dewan guru dan Pengurus OSIS
Terlampir


K. ANGGARAN
Terlampir

L. SYARAT – SYARAT CALON KETUA DAN PENGURUS OSIS
Terlampir

M. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat sebagai bahanacuan pelaksanasan kegiatan. Semoga Allah SWT senan tiasa memberikan Taufiq dan Hidayah–Nya kepada kita semua, serta meridhai maksud kegiatan ini.


Kalapanunggal, 14 Januari 2012
 
 


                                     

SEKRETARIS


RITA WIDIYANTI
 
KETUA


DEDE ILHAM
 
 

                   Mengetahui,


 
Text Box: LAMPIRAN-LAMPIRAN


v  SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN OSIS

1. DEWAN KEHORMATAN
1. HasanudinSyafe’I SE.
2. Drs. Nurhadi
3. DidaSaefulHidayatS.Ag.
4. AndiRuswandi SE.
5. Abdul Rojak
2. KETUA PANITIA
1. Dedeilham
3. SEKRETARIS
1. Rita Widianti
4. BENDAHARA
1. Salsabila
5. PANITIA SELEKSI ( PANSEL ) CAPIM OSIS SMK NUURUL BAYAN
1. Ujang Andriana
2. Aida Sulistiani L.
3. Elsa Purnamasari
4. M. Robi
5. Rita Widianti
6. Devi
6. KOMISI PEMILIHAN OSIS ( KPO )
1. Dede Ilham
2. Robi Ramadan
3. Salsabila
4. Nina Yulianti
5. Nurul Indriani
6. Yudi Permana
7. TK.Seliana
8. Hindar
9. Elit Kholifah
7. PANWASLUKA
1. Arifan Ripai
2. Leni Jumelati
3. Hilaludin
4. Ujang Sihabudin
5. Nurul Ijati
6. Linda sari
7. Asad Alpahsad
8. Hasan Algafiqi
9. Desi Yulian
10.Eneng Hanifah Faujiah
11.Desi Anggraeni

8. SEKSI ACARA
1. Dede Ilham
2. Abdul Rojak


v RENCANA ANGARAN BIAYA PEMILIHAN KETUA OSIS SMK NUURUL BAYAN
1. Kas OSIS SMK Nuurul Bayan
2. Pihak Sekolah

SOAL TEST
CALON KETUA OSIS DAN CALON PENGURUS OSIS
MASA BHAKTI 2009 / 2010
   


    Cara mengerjakan !!!!!!           
a) Tulis Nama dan kelasanda
b) Jangan meniru jawaban teman
c) Isilah soal yang mudah terlebih dahulu
d) Jawablah Dengan jujur dan tertulis
e) Tuliskan jawaban anda dibagian belakang lembar soalSOAL!!!  
1. Apapengertian OSIS menurutanda ?jelaskan !
2. Apa tujuan sekolah diadakan / dibentuknya OSIS ?
3. Apa yang akan anda lakukan apa bila anda menjadi pengurus OSIS ?
4. Apa rencana kegiatan yang akan diadakan oleh anda apabila menjadipengurus OSIS ?
5. Apa Visi dan Misi anda menjadi pengurus OSIS ?
6. Apa yang dimaksud pemimpin Otoriter, Demokrasi dan Lemah ?Jelaskan !
7. Apa yang anda lakukanj ika menemui salah satu atau beberapa pengurus OSIS yang sulit diatur ?
8. Apa jabatan yang anda inginkan dalam mengikuti kepengurusan OSIS ?
9. Tuliskan kritik dan saran untuk OSIS masa bhakti 2008  / 2009 !
10.    Jawaban yang telah saya tulis dalam keadaan sadar dan benar, serta jawaban tersebut bisa di pertanggung jawabkan.


PROSEDUR PEMILIHAN

Ø  Mendaftarkan diri pada panitia pemungutan suara
Ø  Menunggu panggilan untuk mendapatkan surat suara
Ø  Apa bila surat suara rusak , segera lapor pada panitia
Ø  Melakukan pemilihan pada tempat yang telah di sediakan
Ø  Setelah memilih,masukan surat suara pada kotak suara yang telah di sediakan
Ø  Mintalah tanda bukti pemilihan pada petugas


SYARAT SUARA SAH
Ø  Tanda contreng hanya satu dalam satu surat suara
Ø  Tanda contreng pada Nomor calon atau FotoCalon
Ø  Tanda contreng pada Nama calon
Ø  Tanda pemilihan yang sah hanya tanda contreng ( √ )

SUARA TIDAK SAH
Ø  Dalam satu surat suara terdapat lebih dari satu tanda contreng
Ø  Menggunakan tanda pemilihan selain tanda contreng
Ø  Tidak ada pilihan satu pun
Ø  Mencontreng di luar kotak nomor atau nama calon
Ø  Kertas surat suara rusak

Kalapanunggal,Januari 2012


SYARAT – SUYARAT CALON  KEANGGOTAAN OSIS

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
2. MEMILIKI BUDI PEKERTI LUHUR DAN SOPAN SANTUN TERHADAP ORANG TUA, GURU,DAN TEMAN
3. DICALONKAN DAN DISETUJUI OLEH KELASNYA MASING-MASING
4. HARUS MEMPUNYAI TUJUAN, INTEGRITAS DAN DAPAN BEKERJA SAMA
5. MEMILIKI KEMAMPUAN, TEGAS, LUGAS DAN PENGETAHUAN LUAS
6. MEMPUNYAI JIWA KEPEMIMPINAN
7. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
8. HARUS MANTAATI SEMUA TATA TERTIB YANG TELAH DITETAPKAN OLEH SEKOLAH
9. BERSEDIA DI CALONKAN DAN MELUANGKAN WAKTU
NO
SURAT SUARA
 

      NAMA

KANDIDATNO URUT

1


KETUA


DEDE LUTFILAH
Foto-0068_e1m.jpgFoto-0068_e1m.jpg1WAKIL KETUA


N. ELMATIANI
Foto-0067_e1w.jpg


2KETUAALGAMULLAH
Foto-0058.jpg


2
WAKIL KETUAERWIN OKTAPIAN
Foto-0061.jpg


3


KETUA


REGI M.SIDIK
Foto-0063_e1w.jpg


3

WAKIL KETUAALDIANSIRA
Foto-0064.jpg4KETUA
MULYANA

Foto-0071_e1j.jpg


     4WAKIL KETUA


DIRGA  M.
ABDULLAH
Foto-0073_e1j.jpg 

pejuang hati © 2011 Design by Best Blogger Templates | Sponsored by HD Wallpapers